วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2555

วิถีชีวิตของคนสมัยรัชกาลที่ 5- 7 วิถีชีวิตของคนในสมัยรัชกาลที่ 5- 7

วิถีชีวิตของคนสมัยรัชกาลที่ 5- 7

 


 

วิถีชีวิตของคนในสมัยรัชกาลที่ 5- 7มีดังนี้

 

 

  

1 ด้านการเมืองการปกครอง

 

ในสมัยของรัชกาลที่ 5 นั้นพระองค์ทรงได้ยกเลิกระบบไพร่และทาสเพราะเห็นว่านั้นทรงไม่ดูเจริญหูเจริญตาอีกทั้งพวกชาวต่างชาติหรือชาวตะวันตกยังดูหมิ่นอีกด้วยดังนั้นพระองค์ทรงมีคำสั่งให้ยกเลิกระบบทาสจากนั้นพวกทาสก็ได้เป็นไทยแร้วมาในสมัยรัชกาลที่เจ็ดพระองค์ก็ทรงเปลี่ยนการปกครองจากสมบรูญาณาสิทธิราชมาเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและก้เริ่มมีกฏหมายต่างๆให้เป็นระบบระเบียบเหมือนชาติอื่นๆ

 

 

  

ด้านการค้าขายและเศรษฐกิจ

 

ในสมัยนั้นด้านเศรษฐกิจก็ถือว่าเป็นช่วงยุคที่ดีอย่างหนึ่งเพราะช่วงนั้นมีชาวต่างชาติเข้ามาค้าขายกับประเทศไทยป็นอย่างมาก จึงทำให้ประเทศของเรานั้นรุ่งเรื่องมากยิ่งขึ้นต่อมาในช่วงรัชกาลที่หกก็ได้เกิดสงครามโลกครั่งที่หนึ่งขึ้นจากนั้นประเทศไทยก็ได้รับความเสียหายไปด้วยต่อมาในรัชกาลที่ 7 ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบสมบรูญณาสิทธิราชย์มาเปลี่ยนเป็นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขก็คือในช่วงยุคนี้ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการและปฎิรูปประเทศทั้งหมดเลยก็ว่าได้

 

 

 

 

 ด้านสังคมการแต่งกายและวัฒนธรรม

 

ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงให้เลิกเรื่อง ระบบทาสและไพร่ เพราะเนื่องจากช่วงนั้นชาวต่างชาติได้เข้ามาค้าขายกับคนไทยอย่างมากและในช่วงนั้น ชาวตะวันตกที่เข้ามาค้าขายกับประเทศเราก็ได้ดูหมิ่นเหยียดหยามว่าเป็นประเทศที่ไม่เจริญอีกทั้งยังป่าเถื่อนแล้วยังไม่ใส่เสื้อผ้าอีกด้วย ดังนั้นพระองค์ทรงให้ผู้ชายใส่เสื้อต่อมาในสมัยของรัชกาลที่6-7ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงการปกครอง การแต่งกายแบบชาวตะวันตก เป็นต้น เเละยังมีการสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆเช่นการก่องตั้งโรงเรียนเเห่งเเรกในประเทศไทย การตั้งธนาคารเเห่งเเรกคือ สยามกัมมาจล การสร้างรถไฟ ถนน ฯลฯ

 

 

 

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก  thaigoodview.com |

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น