วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2559

ภาพอดีตหาชมยาก บรรหาร ศิลปอาชา ก่อนเข้าสู่เส้นทางการเมือง

นายบรรหาร ศิลปอาชา เกิดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2475 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรคนที่ 4 ในจำนวน 6 คน ของนายเซ่งกิม และนางสายเอ็ง แซ่เบ๊ เดิมมีชื่อว่า นายเต็กเซียง แซ่เบ๊

ภาพอดีตหาชมยาก บรรหาร ศิลปอาชา ก่อนเข้าสู่เส้นทางการเมือง

ภาพอดีตหาชมยาก บรรหาร ศิลปอาชา ก่อนเข้าสู่เส้นทางการเมือง

จบการศึกษาชั้นประถมที่จังหวัดสุพรรณบุรี เข้ากรุงเทพฯมาเรียนหนังสือชั้นมัธยมที่โรงเรียนวัฒนศิลป์วิทยาลัย แต่ต้องหยุดเรียนไป เนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง ก่อนก่อตั้งบริษัทรับเหมาก่อสร้างเป็นของตัวเอง คือ บ.สหะศรีชัยก่อสร้าง

นายบรรหารสมรสกับคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา ซึ่งเป็นหญิงสาวที่รักใคร่ชอบพอตั้งแต่สมัยอยู่ในตลาดเดียวกันที่สุพรรณบุรี มีบุตร-ธิดารวม 3 คน เป็นชาย 1 คน คือ นายวราวุธ ศิลปอาชา และเป็นหญิง 2 คน คือ น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา และ น.ส.ปาริชาติ ศิลปอาชา

ต่อมานายบรรหาร เข้าสู่วงการเมืองจากการชักชวนของนายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ ตั้งแต่มีการก่อตั้งพรรคชาติไทยเมื่อ พ.ศ. 2517 เมื่อนายบรรหารเป็นนักการเมืองแล้ว จึงเริ่มเรียนหนังสือต่อจนจบปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อ พ.ศ. 2529 และศึกษาต่อปริญญาโทนิติศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเดียวกัน

นายบรรหาร ถือเป็นนักการเมืองต้นแบบของคำว่า “สำนึกรักบ้านเกิด” ตั้งแต่มีฐานะมั่นคงขึ้น จนมาถึง ณ ปัจจุบัน ได้พัฒนาจ.สุพรรณบุรีในทุกๆ ด้าน อาทิ การสร้างโรงเรียน รวมถึงการให้ทุนการศึกษา สร้างตึกคนไข้ตามโรงพยาบาล วัด สวนดอกไม้ ตามถนนต่างๆ หอนาฬิกา อาคารสาธารณประโยชน์ ฯลฯ จนเป็นที่รักและนับถือของชาวสุพรรณฯเป็นอย่างยิ่ง

นายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว ด้วยอาการหอบหืดกำเริบ เมื่อเวลา 04.42 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2559 สิริอายุ 83 ปี

ขอขอบคุณภาพจากทวิตเตอร์ @can_nw

ภาพอดีตหาชมยาก บรรหาร ศิลปอาชา ก่อนเข้าสู่เส้นทางการเมือง

ภาพอดีตหาชมยาก บรรหาร ศิลปอาชา ก่อนเข้าสู่เส้นทางการเมือง

ภาพอดีตหาชมยาก บรรหาร ศิลปอาชา ก่อนเข้าสู่เส้นทางการเมือง

ภาพอดีตหาชมยาก บรรหาร ศิลปอาชา ก่อนเข้าสู่เส้นทางการเมือง

ภาพอดีตหาชมยาก บรรหาร ศิลปอาชา ก่อนเข้าสู่เส้นทางการเมือง

ภาพอดีตหาชมยาก บรรหาร ศิลปอาชา ก่อนเข้าสู่เส้นทางการเมือง

ภาพอดีตหาชมยาก บรรหาร ศิลปอาชา ก่อนเข้าสู่เส้นทางการเมือง

ภาพอดีตหาชมยาก บรรหาร ศิลปอาชา ก่อนเข้าสู่เส้นทางการเมือง

ภาพอดีตหาชมยาก บรรหาร ศิลปอาชา ก่อนเข้าสู่เส้นทางการเมือง

ภาพอดีตหาชมยาก บรรหาร ศิลปอาชา ก่อนเข้าสู่เส้นทางการเมือง

ที่มา sanook